09.03.2018.

Kriza sirnih godina

Recite da kalupu, ali samo ako se unutra nalazi sir.